Wij krijgen veel vragen van patienten en verwijzers over de praktijkvoering, hier een verduidelijking;

Wij verlenen fysiotherapeutische zorg bij:

– medisch noodzakelijk zorg

– urgente zorg

– zorg “op afstand” via (beveiligd) beeldbellen.

De praktijk neemt zijn verantwoordelijkheid en volgt hierin het beleid van het RIVM / GGD en onze beroepsgroep KNGF.

Dit houdt het volgende in:

  • In geval van symptomen passend bij verdenking op Covid-19 bij patiënt of medewerker wordt elke vorm van fysiek contact vermeden.
  • In geval van geen symptomen:
  1. Alle vormen van extra persoonlijke hygiëne (RIVM, GGD) worden ingezet.
  2. Wij gaan uit van verlening van zorg met minimaal 1,5 meter afstand.
  3. Wanneer dit niet mogelijk is, zoals bij verrichting van lichamelijk onderzoek, maken wij gebruik van mondkapjes en zorgen wij voor handhygiëne
  4. (handschoenen of handalcohol).WC, douche en kleedkamer zijn afgesloten.
  5. In het pand is aangegeven waar je kan zitten. Dit om voldoende afstand te houden.
  6. Patiënten die in de praktijk komen, komen precies op tijd op afspraak, zodat wij de hoeveelheid mensen in het pand beheersen en de 1,5 meter kunnen waarborgen.
  7. In de oefenzaal is ook door middel van tape aangegeven hoe je 1,5 meter afstand kan bewaren. Daar waar geen 1,5 meter te garanderen is, zijn zones afgesloten.
  8. In de wachtruimte zijn tijdschriften weggenomen.

Het is niet uitgesloten dat er in de komende weken hierin nog aanpassingen plaats zullen vinden. Voor alsnog is de reguliere praktijk voering (dus ook minder urgente zorg) opgeschort net als alle vormen van groepsbehandelingen. Wij volgen hierin het advies van het RIVM, de GGD en onze beroepsgroep het KNGF. Houd onze website in de gaten voor updates. Voor vragen zijn we dagelijks telefonisch te bereiken van 8.00 uur tot 18.00 uur.